Obchod

GATESTORE

Váš silný a spoľahlivý partner vo svete obchodu.

Obchod

GATESTORE s.r.o. je stabilná obchodná spoločnosť pôsobiaca nielen na tuzemskom trhu, ale i v zahraniční. Pridanou hodnotou spoločnosti sú dlhodobé tradície
a obchodné know-how, ktoré trvajú od roku 2001.

Vysoká odborná úroveň našich pracovníkov a firemné know-how zaručuje poskytovanie kvalitných služieb. Kreatívni prístup a profesionalita pomáha nachádzať
riešenia pre nadštandardné plnenie individuálnych požiadaviek zákazníkov.

Obchod

Základné hodnoty

 • odberateľsko - dodávateľské vzťahy založené na skúsenostiach a dôvere
 • individuálne riešenia potrieb našich zákazníkov
 • široké spektrum komodít a tovarov
 • dôraz na 100% kvalitu, poskytovaný servis a eliminácia strát
 • dodržiavanie zmluvne záväzných podmienok
 • plánovanie, flexibilita dodávok a garancia stabilných cien
 • udržiavanie dlhodobej strategickej línie
 • tímový prístup a motivácia
 • etický kódex

Ponuka produktov

Spoločnosť GATESTORE s.r.o. sa zameriava na obchod s:

 • IT technológiami
 • PC doplnkami
 • Software
 • Elektronikou
 • Ostatnými komoditami
Obchod

Servis partnerom

Máte záujem o naše služby?

Prosím, kontaktujte nás ohľadne bližších informácií, alebo osobného stretnutia.