Golf

Spoločnosť GATESTORE podporuje hráča golfu Andreja Matečeka.

Andrej Mateček

Klub:Golfový klub TÁLE
HCP:2,1
Kategória:Muži
Profil:Golfu sa venuje od roku 2002. Členom Golfového klubu TÁLE a členom SKGA sa stal v roku 2007. V rokoch 2010-2014 študoval na Súkromnom gymnáziu Železiarne Podbrezová a navštevoval športovú triedu so zameraním na golf a aktívne trénoval pod vedením PROtrénera. V roku 2013 sa stal členom reprezentácie Golfového klubu TÁLE. Od roku 2018 študuje na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici - Filozofická fakulta - Katedra telesnej výchovy a športu v odbore Trénerstvo.

Andrej Mateček
  • Andrej Mateček
  • Andrej Mateček
  • Andrej Mateček
  • Andrej Mateček
  • Andrej Mateček
  • Andrej Mateček
  • Andrej Mateček
  • Andrej Mateček